Unix

Viktige kommandolinje-kommandoer for navigering i filsystemet

Kommandolinjegrensesnittet (CLI) i Unix-baserte operativsystemer gir en kraftig måte å navigere i filsystemet og utføre forskjellige operasjoner på filer og mapper. Disse kommandoene gir en mer direkte og effektiv tilnærming sammenlignet med grafiske brukergrensesnitt (GUI-er), spesielt for erfarne brukere og systemadministratorer.

Hvilke er de viktigste Unix-kommandoene for navigering i filsystemet?

Viktige Kommandolinje-kommandoer For Navigering

cd (endre mappe)

cd-kommandoen lar deg endre den gjeldende arbeidsmappen. Syntaks: cd [mappe]. Eksempler:

 • cd Skrivebord: Endre til mappen Skrivebord.
 • cd ..: Gå opp ett mappenivå.
 • cd ~: Gå til hjemmemappen.

ls (liste mappeinnhold)

ls-kommandoen viser innholdet i den gjeldende arbeidsmappen. Syntaks: ls [alternativer] [mappe]. Eksempler:

 • ls: Liste filer og mapper i den gjeldende mappen.
 • ls -l: Vis detaljert informasjon om filer og mapper.
 • ls -a: Vis skjulte filer og mapper.

pwd (skriv ut arbeidsmappe)

pwd-kommandoen viser den absolutte banen til den gjeldende arbeidsmappen. Syntaks: pwd. Eksempler:

 • pwd: Vis den gjeldende arbeidsmappen.

mkdir (lag mappe)

Ledere er kommandoer

mkdir-kommandoen oppretter en ny mappe. Syntaks: mkdir [mappe]. Eksempler:

 • mkdir Dokumenter: Opprett en ny mappe kalt "Dokumenter".
 • mkdir -p Prosjekter/WebDev: Opprett en nestet mappestruktur.

rmdir (fjern mappe)

rmdir-kommandoen fjerner en tom mappe. Syntaks: rmdir [mappe]. Eksempler:

 • rmdir Dokumenter: Fjern mappen "Dokumenter".

cp (kopier filer)

cp-kommandoen kopierer filer fra ett sted til et annet. Syntaks: cp [kilde] [destinasjon]. Eksempler:

 • cp fil1.txt fil2.txt: Kopier "fil1.txt" til "fil2.txt".
 • cp -r mappe1 mappe2: Kopier innholdet i "mappe1" til "mappe2".

mv (flytt filer)

mv-kommandoen flytter filer eller mapper fra ett sted til et annet. Syntaks: mv [kilde] [destinasjon]. Eksempler:

 • mv fil1.txt mappe1: Flytt "fil1.txt" til "mappe1".
 • mv mappe1 mappe2: Flytt "mappe1" til "mappe2".

rm (fjern filer)

rm-kommandoen fjerner filer eller mapper. Syntaks: rm [alternativer] [fil/mappe]. Eksempler:

 • rm fil1.txt: Fjern "fil1.txt".
 • rm -r mappe1: Fjern "mappe1" og innholdet.

Avanserte Kommandolinje-kommandoer For Navigering

find (søk etter filer)

find-kommandoen søker etter filer og mapper basert på forskjellige kriterier. Syntaks: find [bane] [alternativer] [uttrykk]. Eksempler:

 • find . -name "fil1.txt": Finn "fil1.txt" i den gjeldende mappen og dens undermapper.
 • find . -type f -size +100k: Finn filer større enn 100 kilobyte i den gjeldende mappen og dens undermapper.

grep (søk etter tekst)

grep-kommandoen søker etter spesifikk tekst i filer. Syntaks: grep [alternativer] [mønster] [fil]. Eksempler:

 • grep "error" log.txt: Søk etter ordet "error" i filen "log.txt".
 • grep -r "function" .: Søk etter ordet "function" i alle filer i den gjeldende mappen og dens undermapper.

locate (finn filer raskt)

locate-kommandoen finner raskt filer basert på navnene deres. Syntaks: locate [alternativer] [mønster]. Eksempler:

 • locate fil1.txt: Finn "fil1.txt" i systemet.
 • locate -i "config*": Finn filer som starter med "config" i et søk som ikke skiller mellom store og små bokstaver.

du (vis diskbruk)

du-kommandoen viser statistikk over diskbruk for filer og mapper. Syntaks: du [alternativer] [fil/mappe]. Eksempler:

 • du -h: Vis diskbruk i et format som er lesbart for mennesker.
 • du -s mappe1: Vis den totale størrelsen på "mappe1".

df (vis ledig diskplass)

df-kommandoen sjekker tilgjengelig diskplass på filsystemer. Syntaks: df [alternativer] [filsystem]. Eksempler:

 • df -h: Vis ledig diskplass i et format som er lesbart for mennesker.
 • df /: Sjekk ledig diskplass på rotfilsystemet.

Tips Og Triks For Effektiv Navigering I Filsystemet

 • Bruk fanekompletering for automatisk fullføring av kommandoer og filnavn.
 • Bruk kommandohistorikk for å hente og gjenbruke tidligere inn tastede kommandoer.
 • Bruk aliaser for å lage snarveier til ofte brukte kommandoer.
 • Utnytt kommandokjeding til å utføre flere kommandoer i sekvens.

Thank you for the feedback

Legg igjen et svar