PowerShell

Hvordan kan jeg bruke kommandolinje-PowerShell til å opprette og administrere brukere og grupper?

Å administrere brukere og grupper er et avgjørende aspekt ved systemadministrasjon. Kommandolinje-PowerShell gir en kraftig og effektiv måte å utføre disse oppgavene på, slik at du kan automatisere og strømlinjeforme prosessene for bruker- og gruppehåndtering. Denne artikkelen vil guide deg gjennom trinnene som er involvert i å opprette og administrere brukere og grupper ved hjelp av PowerShell.

Hvordan kan jeg bruke PowerShell på kommandolinjen til å opprette og administrere brukere og grupper?

Forutsetninger

 • Windows-operativsystem (Windows 7, 8, 10 eller 11)
 • PowerShell installert og konfigurert
 • Administratorrettigheter

Opprette Brukere

 1. Åpne PowerShell som administrator.
 2. Bruk "New-LocalUser"-cmdleten med relevante parametere:
 3.    New-LocalUser -Name "brukernavn" -Password "passord" -Description "brukerbeskrivelse"   
  • -Name: Angir brukernavnet.
  • -Password: Angir passordet for brukeren.
  • -Description: Gir en beskrivelse for brukeren.
 4. Trykk Enter for å opprette brukeren.

Administrere Brukeregenskaper

For å endre brukeregenskaper, bruk "Set-LocalUser"-cmdleten med relevante parametere:

   Set-LocalUser -Name "brukernavn" -Password "nyttPassord" -Group "gruppenavn"  
 • -Name: Angir brukernavnet.
 • -Password: Angir det nye passordet for brukeren.
 • -Group: Legger brukeren til den angitte gruppen.

Opprette Grupper

 1. Åpne PowerShell som administrator.
 2. Bruk "New-LocalGroup"-cmdleten med relevante parametere:
 3.    New-LocalGroup -Name "gruppenavn" -Description "gruppebeskrivelse"   
  • -Name: Angir gruppenavnet.
  • -Description: Gir en beskrivelse for gruppen.
 4. Trykk Enter for å opprette gruppen.

Administrere Gruppemedlemskap

For å legge til eller fjerne medlemmer fra grupper, bruk "Add-LocalGroupMember"- og "Remove-LocalGroupMember"-cmdletene:

   Add-LocalGroupMember -Group "gruppenavn" -Member "brukernavn"   Remove-LocalGroupMember -Group "gruppenavn" -Member "brukernavn"  

Ytterligere Hensyn

 • Bruk sterke passord og håndhev passordpolicyer.
 • Tildel brukere til relevante grupper basert på deres roller og ansvar.
 • Gjennomgå og oppdater bruker- og gruppetillatelser regelmessig.

Feilsøking

 • Kontroller at brukeren eller gruppen eksisterer.
 • Se etter skrivefeil eller feil syntaks i PowerShell-kommandoer.
 • Sørg for at brukeren har tilstrekkelige tillatelser til å utføre de ønskede handlingene.

Denne artikkelen ga en omfattende veiledning for å opprette og administrere brukere og grupper ved hjelp av kommandolinje-PowerShell. Ved å utnytte kraften til PowerShell kan du strømlinjeforme oppgaver for bruker- og gruppehåndtering, forbedre effektiviteten og øke sikkerheten til Windows-systemet ditt.

For å ytterligere forbedre ferdighetene dine, utforsk flere ressurser og eksperimenter med PowerShell-kommandoer for å få en dypere forståelse av bruker- og gruppehåndtering.

Thank you for the feedback

Legg igjen et svar